Những năm gần đây, canh tác vườn thâm canh cùng với việc đẩy mạnh sản xuất trái cây rãi vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để các loài côn trùng gây hại phát sinh và phát triển mạnh mẽ. Trong đó, nhóm rầy rệp chích hút được xem là đối tượng gây hại thường xuyên và phổ biến, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng thương phẩm của trái. Áp lực dịch hại cao làm cho việc canh tác của bà con gặp nhiều khó khăn, các giải pháp phòng trị chưa mang lại hiệu quả mong đợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *