Đối với những người từng vướng vào ma túy, việc làm sao để cai nghiện và trở lại với cuộc sống là điều không hề dễ dàng. Họ rất cần sự cảm thông và hỗ trợ, động viên từ gia đình cộng đồng. Hiểu được điều này, thời gian qua các cấp chính quyền địa phương và nhiều gia đình đã tìm cách tạo điều kiện để người sau cai nghiện làm lại cuộc đời. Nhờ vậy, nhiều người không những từ bỏ được ma túy, hòa nhập với cộng đồng, mà còn trở thành người có ích cho xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *