Các phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) sắp có một nhóm “bạn đồng hành” đặc biệt. Đó là những con chuột thí nghiệm, phục vụ cuộc nghiên cứu nhằm giúp các nhà du hành vũ trụ tìm ra cách giữ gìn sức khỏe trong môi trường không trọng lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *