Kể từ khi lô vắc-xin COVID – 19 đầu tiên về đến sân bay Tân Sân Nhất, thì người dân ai cũng vui mừng về khả năng đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này trong thời gian sớm. Thế nhưng, có thật là khi tiêm vắc-xin rồi thì sẽ miễn nhiễm COVID – 19 ngay lập tức? Và phải chăng khi đã tiêm vắc-xin rồi thì không còn cần dùng đến các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm khác?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *