Ngày 15/10 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2020 quy định về việc liên thông các thủ tục về khởi sự kinh doanh. Với nghị định này, quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam sẽ giảm từ 8 thủ tục với 16 ngày, xuống còn 3 thủ tục và chỉ cần 6 ngày để hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *