Theo quy định của Bộ giáo dục-đào tạo, từ ngày 27/4/2021, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021. Theo đó, thời gian đăng ký dự thi, nhận phiếu đăng ký dự thi, nhập dữ liệu thí sinh từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *