Thủ tướng kêu gọi sự đoàn kết, tăng cường chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi quốc gia; xem con người là trung tâm của mọi nỗ lực phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *