Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường các giải pháp thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Theo đó, Thủ tướng Chỉ thị các bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em; tăng cường thanh tra, kiểm tra các quy định pháp luật về trẻ em.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *