Theo thống kê của Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượt tải ứng dụng Bluezone đã đạt 15,7 triệu lượt, tăng 15,5 triệu lượt tải so với thời điểm ngày 25/7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *