Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết, kế hoạch công bố sách giáo khoa lớp 1 mới được lùi lại so với kế hoạch ban đầu.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *