Thực hiện cam kết với Thủ tướng chính phủ về việc thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vào cuối tháng 12, trong những ngày qua Chủ đầu tư Dự án, các nhà thầu đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường. Tuy có  nhiều khó khăn về thời tiết, địa chất nhưng các đơn vị thi công tập trung khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo Dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo thiết kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *