Doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò quan trọng, dẫn dắt trong các ngành hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo của đất nước tuy nhiên theo đánh giá của nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương thì mức độ sẵn sàng với công nghệ 4.0 còn thấp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *