Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến việc doanh nghiệp được giãn nợ đến 90 ngày sau khi hết dịch COVID-19. Đây là nội dung theo dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *