Tiếp tục chương Kỳ họp thứ 10, hôm 04/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các vấn đề kinh tế – xã hội. Bên cạnh các vấn đề khác, một trong những nhóm nội dung được nhiều đại biểu nêu kiến nghị có liên quan tới ngành giáo dục. Cụ thể, các đại biểu đã nêu lên nhữngtồn tại trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là công tác biên soạn, thẩm định sách giáo khoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *