Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít đã tập trung phát huy nội lực, tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí NTM.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *