Với chủ trương đẩy mạnh phát triển sản xuất, huyện Vũng Liêm đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng chất tiêu chí lao động có việc làm trong xây dựng NTM một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ vậy, 100% lao động trong độ tuổi trên địa bàn huyện đều có công ăn việc làm ổn định, góp phần đáng kể vào việc kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,06%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *