Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tính đến ngày hôm nay 06/8, toàn tỉnh có gần 1.200 người về từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid – 19 lưu trú trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/7 đến nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *