Với  mục tiêu “ Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường”, thời gian qua cùng với việc tập trung phát triển các khu công nghiệp, đẩy mạnh thu hút  mời gọi các dự án đầu tư … tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng đến việc  đảm bảo môi trường tại các khu công nghiệp. Trong đó, vấn đề xử lý nước thải được đặc biệt quan tâm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *