Nhằm giúp cho người dân có điều kiện khắc phục khó khăn do hạn hán xâm nhập mặn,  UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã  trao tặng bồn nước cho người dân tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *