Gần đây, nhiều tuyến đường giao thông mới mở ở thành phố Vĩnh Long đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, ở một số tuyến còn thiếu biển chỉ dẫn tên đường đã gây lúng túng cho người tham gia giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *