Để nâng cao chất lượng hoạt động của hội và tạo điều kiện mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chỉ đạo thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *