Do quá trình đô thị hóa, đất SXNN đô thị ngày càng giảm dần, người dân TP Vĩnh Long đã xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *