Công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ an toàn trẻ em trên không gian mạng và phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen đã và đang được các cấp chính quyền, hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *