Để mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Long đã vận động thành lập nhiều tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp. Loại hình này đang phát huy hiệu quả cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *