Hơn 10 năm xây dựng NTM  ở tỉnh Vĩnh Long, không chỉ góp phần thúc đẩy KTXH, nâng cao đời sống người dân mà còn làm diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp được xây dựng từ sự chung tay, góp sức của người dân.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *