Trong những năm qua ở tỉnh Vĩnh Long, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành ý thức, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học Bác không chỉ làm những việc to lớn, mà còn xuất phát từ những công việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *