Hiện nay trong sản xuất nông nghiệp, một trong những vấn đề được người dân quan tâm là làm thế nào để nông sản làm ra vừa đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn bảo vệ môi trường. Tại vùng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ở huyện Vũng Liêm giờ đây nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp làng hữu cơ Hiếu Thuận đã làm được điều đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *