Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, sáng 24/1 kết quả quan trắc độ mặn xâm nhập tại các điểm đo được trên địa bàn tỉnh ghi nhận ở mức từ 0,1- 1,3 phần ngàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *