Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hợp nhất các Chi cục thuế tại 35 cục thuế tỉnh – thành phố trong cả nước thành Chi cục thuế khu vực, Sáng nay Cục thuế tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính và quyết định của  Cục trưởng cục thuế tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Chi cục thuế khu vực, trực thuộc Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *