Ngoài các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi đối với những lĩnh vực ưu tiên, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân dịp cuối năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *