CA tỉnh Vĩnh Long đang triển khai tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về cư trú trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục về cư trú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *