Để ngành Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ nền kinh tế, trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, các tỉnh, thành phố cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; giám sát, phát hiện sớm, kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh tại các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *