Bình Minh là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017, sớm hơn 3 năm so với nghị quyết đề ra. Những năm gần đây – với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,95%/năm, thu nhập đầu người 49,46 triệu đồng /năm… là cơ sở để Bình Minh lọt vào top đầu của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *