Là loại hình đào tạo đặc thù, yêu cầu năng khiếu ở đầu vào, nên công tác tuyển sinh của các trường nghệ thuật thường gặp không ít khó khăn. Do đó, hầu hết các trường đều áp dụng nhiều cách thức, biện pháp mới để thu hút và đào tạo nhân lực cho nghệ thuật nước nhà. Vậy, hành trình “đãi cát tìm vàng” ấy được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *