Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết thành phố đã triển khai phần mềm “Hệ thống khai báo y tế điện tử” thay thế cho hình thức khai báo thủ công bằng giấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *