Trên cánh đồng biên giới Phú Lộc, Vĩnh Xương của vùng rốn lũ Tân Châu (tỉnh An Giang), hiện nước đã tràn đồng. Tận dụng lợi thế này, nhiều người dân vùng “rốn lũ” đầu nguồn nơi đây bắt đầu tất bật với công việc đánh bắt thủy sản mùa nước nổi.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *