Phân loại rác hiện nay đang được các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện để tăng cường hiệu quả xử rác thải. Tuy nhiên, với những loại rác cỡ đại, rác về nội thất, rác thủy tinh… vẫn chưa được người dân hiểu đúng về cách xử lý, vì vậy tình trạng vứt rác cỡ lớn trên đường phố còn phổ biến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *