Sau 5 ngày mưa lũ chia cắt, hiện con đường độc đạo vào xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã được khai thông. Nước đã rút nhưng nhiều hộ dân nơi đây đang rất khó khăn và bị thiệt hại nặng nề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *