Nhằm duy trì nguồn lợi nhum sọ, từ đầu tháng 8, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Viện Hải dương học thực hiện mô hình nuôi thử nghiệm nhum sọ tại vùng biển Lý Sơn, bước đầu đạt được những hiệu quả nhất định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *