Những ngày qua, nhiều người dân tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ra ngồi câu cá ngay trên các trụ đỡ ống nước bắc qua con sông Cái, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *