Năm nay, đến thời điểm hiện tại, mực nước sông vùng đầu nguồn vẫn còn thấp, người dân không khỏi ngóng trông con nước về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *