Không chỉ biển mà tại nhiều sông, suối hiện nay cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng này đã và đang gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. Đáng nói là hiện nay vẫn chưa có giải pháp để khắc phục hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *