Từ một loại rau dại, những năm gần đây, rau dền được nông dân Đồng Tháp mạnh dạn đưa xuống ruộng sản xuất chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *