Hiện nay, khi lưu thông ngoài đường chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh các em học sinh vô tư điều khiển xe máy. Mặc dù việc làm này là trái với quy định bởi các em chưa đủ tuổi, nhưng tình trạng trên cứ tiếp diễn vì nhiều lý do như: cha mẹ bận việc, để cho con bằng bạn bằng bè v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *