Có thể nói, nuôi sò huyết đang mở ra hướng làm giàu cho người dân. Trong đó, nuôi sò huyết trong vuông tôm đang là mô hình phát triển bền vững về kinh tế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *