Người bệnh phải chờ máu vì ảnh hưởng của COVID-19. Trước tình hình nguồn máu đảm bảo cho điều trị người bệnh ngày càng giảm, TP.HCM đang vận động người dân có đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu nhân đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *