Trước hiện trạng nhiều người dân, doanh nghiệp còn băn khoăn chưa lắp đặt điện mặt trời vì chưa có giá mua cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có đề xuất với Bộ Công thương giữ giá mua điện mặt trời theo Quyết định 11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, để khuyến khích người dân lắp đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *