Nhằm ứng phó với tình hình nước lũ về trễ và thấp, các xã vùng cù lao ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang đóng cống trữ nước trên đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *