Tại An Giang, với thông điệp “Chuyến ghe nghĩa tình, hành trình không giới hạn”, nhiều tháng qua, một nhóm thiện nguyện đã cùng nhau lênh đênh trên chợ nổi để kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung tay đóng góp nông sản hỗ trợ cho người khó khăn trong lúc dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *