Mới đây, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung ngày gia đình Việt Nam 28/6 vào danh sách ngày nghỉ lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *